ข่าวสาร และโปรโมชั่น

ข่าวสาร
และโปรโมชั่น

Skycliff บริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยที่ประเทศเนปาล

14 กันยายน 2558

Skycliff ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสุดหัวใจ และขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจโดยบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยที่ประเทศเนปาล โดยมีทีมงานประจำที่จังหัวดภูเก็ตเป็นผู้มอบความช่วยเหลือให้ผ่านนายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ต ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นศูนย์กลางเปิดรับเงินช่วยบริจาค