ข่าวสาร และโปรโมชั่น

ข่าวสาร
และโปรโมชั่น

Skycliff รักป่ารักโลก

14 กันยายน 2558

รักป่ารักโลกเป็นโครงการเพื่อสังคมตอนที่ 1 ทางเราได้สนับสนุนการเพาะต้นกล้าจำนวน 2,200ต้น ให้กับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23 จังหวัดภูเก็ต และได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และวิธีการเพาะปลูกต้นกล้า ซึ่งเมื่อต้นกล้าทั้งหมดนี้โตขึ้น ก็จะถูกนำไปปลูกในป่าชายเลนต่อในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า อีกไม่นานเราจะมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น