ข่าวสาร และโปรโมชั่น

ข่าวสาร
และโปรโมชั่น

Skycliff "ใจสุข บ้านก็สุข"

18 สิงหาคม 2558

เนื่องในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา Skycliff ได้จัดกิจกรรมแจกดอกไม้ธูปเทียน ณ วัดพุทธมงคลนิมิตร จำนวน 500 ชุด โดยได้รับเงินบริจาคตามศรัทธาจำนวน 8,593 บาท และได้นำเงินทั้งหมด (ไม่หักค่าใช้จ่าย) ถวายให้ทางวัดเรียบร้อยแล้วค่ะ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ